Giải nghĩa kinh Thiên đạo và Thế đạo

giainghia_thiendao_nvh

Giới thiệu: Tôi hân hạnh được đọc bản thảo “GIẢI NGHĨA KINH THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠO” của Hiền Tài Nguyễn văn Hồng. Thật là một kỳ công tra cứu sưu

Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu

1

( Giọng Nam Ai ) Tưởng tơ tóc cùng nhau trọn đạo , Theo tùng phu sửa áo nâng khăn . Âm dương đôi nẻo chia phân , Túy sơn vân

Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị

1

[ Giọng Nam Ai ] Niềm ân ái thân hòa làm một , Nghĩa sơ giao khắc cốt ghi xương . Nhắn mưa gởi gió đưa thương , Từ đây thiếp

Tụng Huynh Đệ Mãn Phần

1

[ Giọng nam ai ] Niềm thủ túc đã đành vĩnh biệt , Càng nhớ nhau càng tiếc tình nồng . Thân nhau từ buổi lọt lòng , Chén cơm miếng

Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu đã Quy Liễu

1

[ Giọng nam ai ] Khi dương thế không phân phải quấy , Nay hư linh đã thấy hành tàng . CHÍ TÔN xá tội giải oan , Thánh Thần Tiên

Kinh Cha Mẹ Đã Qui Liễu

1

[ Giọng Nam ai ] Ơn cúc dục cù lao mang nặng , Lo thân côi mưa nắng khôn ngừa . Âm dương cách bóng sớm trưa , Thon von phận

Cứu khổ chơn kinh

1

Nam mô Đại Từ, Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần) Nam Mô cứu khổ, cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, bá thiên vạn

Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu

1

( Giọng Nam Ai) Giọt máu mủ lưu truyền tại thế , Con những mong truyền kế lửa hương . Nguyện cùng Thất Tổ xin thương , Cho bền gang tấc


Thánh Thất Quảng Hòa – Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài – Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ