Giải nghĩa kinh Thiên đạo và Thế đạo

giainghia_thiendao_nvh

Giới thiệu: Tôi hân hạnh được đọc bản thảo “GIẢI NGHĨA KINH THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠO” của Hiền Tài Nguyễn văn Hồng. Thật là một kỳ công tra cứu sưu

Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu

1

( Giọng Nam Ai ) Tưởng tơ tóc cùng nhau trọn đạo , Theo tùng phu sửa áo nâng khăn . Âm dương đôi nẻo chia phân , Túy sơn vân

Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị

1

[ Giọng Nam Ai ] Niềm ân ái thân hòa làm một , Nghĩa sơ giao khắc cốt ghi xương . Nhắn mưa gởi gió đưa thương , Từ đây thiếp

Tụng Huynh Đệ Mãn Phần

1

[ Giọng nam ai ] Niềm thủ túc đã đành vĩnh biệt , Càng nhớ nhau càng tiếc tình nồng . Thân nhau từ buổi lọt lòng , Chén cơm miếng


Thánh Thất Quảng Hòa – Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài – Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ