Tòa Thánh Tây Ninh

toathanhtayninh

Tòa Thánh Tây Ninh với lối kiến trúc tổng hợp. Hiệp Thiên Đài phía trước với lầu chuông lầu trống hai bên theo kiến trúc của Thiên Chúa Giáo. Bát Quái Đài phía sau. Cửu Trùng Đài chính giữa nối liền Bát Quái Đài và Hiệp Thiên Đài. Bát Quái Đài có lối kiến trúc của Phật Giáo. Trên nóc Cửu Trùng Đài có lối kiến trúc hình cầu của Hồi Giáo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>