Kinh Giải Oan

toathanhtayninh

Kinh Giải Oan (Giọng Nam Xuân) Vòng xây chuyển vong hồn tấn hóa , Nương xác thân hiệp ngã Càn Khôn. Bước đường sanh tử đã chồn , Oan oan nghiệt

Kinh Tắm Thánh

a

Kinh Tắm Thánh (Giọng Nam Xuân) Những vạn vật âm dương tạo hóa , Dầu cỏ cây hoa quả biến sanh . Con người đứng phẩm tối linh , Nửa người

Phật Mẫu Chơn Kinh

11

Phật Mẫu Chơn Kinh (Giọng Nam Xuân) Tạo Hóa Thiên Huyền Vi Thiên Hậu, Chưởng Kim Bàn Phật Mẫu Diêu Trì. Sanh quang dưỡng dục quần nhi, Chơn linh phối nhứt


Thánh Thất Quảng Hòa – Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài – Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ