Kinh Vào Ăn Cơm

1

( Giọng Nam Xuân ) Giữa vạn vật con người một giống , Phải uống ăn nuôi sống thây phàm . Từ bi ngũ cốc đã ban , Dưỡng nuôi con

Kinh Vào Học

1

[ Giọng Nam Xuân ] Học trò đọc khi nhập học Đại Từ Phụ xin thương khai khiếu , Giúp trẻ thơ học hiểu văn từ . Gần điều nên lánh

Kinh Khi Thức Dậy

1

( Giọng Nam Xuân) Vừa mở mắt giựt mình thức dậy , Con mang ơn cúi lạy Từ Bi ( lạy) Tử sanh, sanh tử là chi ? Gẫm trong giấc

Kinh Khi Đi Ngủ

1

( Giọng Nam Xuân) Các vật dục xảy qua một buổi , Cả hành vi lầm lỗi khôn ngừa . Sấp mình cúi lạy xin thưa (lạy) Ơn trên Từ Phụ


Thánh Thất Quảng Hòa – Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài – Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ