Kinh Thiên Đạo

U minh chung

1

U minh chung 1- HỒNG CHUNG SƠ KHẤU BẢO KỆ CAO NGÂM 2- THƯỢNG THÔNG THIÊN ÐÀNG HẠ TRIỆT ÐỊA PHỦ 3- KHÁNH CHÚC TAM KỲ HOẰNG KHAI ÐẠI ÐẠO 4-

Giới Tâm Kinh

1

Giới Tâm Kinh Vọng Thượng Đế chứng lòng thành tín , Chúng sanh đồng bái kỉnh khẩn nguyền . Nguyền cho trăm họ bình yên , Nhà nhà no ấm, khỏi

Bài Xưng Tụng Công Đức Phật, Tiên, Thánh, Thần

1

Bài Xưng Tụng Công Đức Phật, Tiên, Thánh, Thần (Giọng Nam Xuân) Hào quang chiếu chín từng mây bạc , Thần, Thánh, Tiên thừa hạc cỡi rồng . Phép linh thiệt

Khen ngợi Kinh Sám Hối

1

Khen ngợi Kinh Sám Hối (Giọng Nam Xuân) Nghe lời khuyến thiện rất may , Nguyện lòng niệm Phật ăn chay làm lành . Ngày ngày tập sửa tánh thành ,