Kinh Khi Về

1

(Giọng Nam Xuân) Cảm tạ ơn trên đầu dìu đỡ , Từ khi đi khi trở lộn về . Đặng xong phận sự mọi bề , Tâm tu lại vững chẳng

Kinh Đi Ra Đường

1

(Giọng Nam Xuân) Thân vận động trong trường thế sự , Đạo nhơn luân cư xử cùng đời . Đôi phen lúc biến khi dời , Thân như bèo bọt giữa

Kinh Xuất Hội

1

[ Giọng Nam Xuân ] Nhờ Chí Tôn dạy khôn lẽ Đạo , Phật, Thánh, Tiên nhỏ máu nhiệt thành . Vạn Linh đã hiệp Chí Linh , Hội xong cậy

Kinh Nhập Hội

1

( Giọng Nam Xuân ) Trên Bạch Ngọc Chí Tôn cao ngự , Giữa Tây Phương nắm giữ Thiên Điều . Dưới Ngọc Hư, kể bao nhiêu , Thiêng Liêng các


Thánh Thất Quảng Hòa – Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài – Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ