Giải nghĩa kinh Thiên đạo và Thế đạo

Giới thiệu:

giainghia_thiendao_nvh

Tôi hân hạnh được đọc bản thảo “GIẢI NGHĨA KINH THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠO” của Hiền Tài Nguyễn văn Hồng. Thật là một kỳ công tra cứu sưu tầm.

Lời Chí Tôn dạy: “Giáo hóa nhơn sanh cầu Triết lý” và Cổ nhơn có câu: “Ðọc kinh cầu lý”.

Thật vậy, khi giờ cúng tại Tòa Thánh hay tại Thánh Thất, tiếng kinh hòa cùng giọng đờn, nếu chúng ta biết nghĩa lý kinh, luồng tư tưởng phóng ra để dâng lên Ðức Chí Tôn và Phật Mẫu cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, thì sự cúng mới thấy cảm ứng, đúng với câu của Thất Nương: “Lễ bái thường hành tâm Ðạo khởi”.

Ðây là ít lời thô thiển của tôi, xin giới thiệu cùng Ðạo đồng.

Tây Ninh, ngày 6 tháng 7 năm Tân Mùi.
(dl 15-8-1991)

CHÁNH CÔNG
(Hữu Phan Quân LÊ VĂN THOẠI)

Xin bấm vào các đường dẫn phía dưới đây để đọc hay tải về máy nhà :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>