Kinh Thế Đạo

Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà

1

( Giọng Nam Ai ) Ơn tấc đất ngọn rau nên nặng , Đạo quân vương chữ dặn nơi lòng . Thượng Hoàng sánh đức Chí Công , Mặc phò lê

Kinh Hôn Phối

1

Giọng Nam Xuân) Cơ sanh hóa Càn Khôn đào tạo , Do Âm Dương hiệp đạo biến thiên . Con người nắm vững chủ quyền , Thay Trời tạo thế giữ

Kinh Khi Ăn Cơm Rồi

1

[ Giọng Nam Xuân ] Nguyện nhớ ơn nông canh nhằn nhọc , Nguyện ơn người lúa thóc giã xay . Ngậm cơm ơn ngậm hằng ngày , Nên người con

Kinh Vào Ăn Cơm

1

( Giọng Nam Xuân ) Giữa vạn vật con người một giống , Phải uống ăn nuôi sống thây phàm . Từ bi ngũ cốc đã ban , Dưỡng nuôi con