Kinh Thế Đạo

Kinh Vào Học

1

[ Giọng Nam Xuân ] Học trò đọc khi nhập học Đại Từ Phụ xin thương khai khiếu , Giúp trẻ thơ học hiểu văn từ . Gần điều nên lánh

Kinh Khi Thức Dậy

1

( Giọng Nam Xuân) Vừa mở mắt giựt mình thức dậy , Con mang ơn cúi lạy Từ Bi ( lạy) Tử sanh, sanh tử là chi ? Gẫm trong giấc

Kinh Khi Đi Ngủ

1

( Giọng Nam Xuân) Các vật dục xảy qua một buổi , Cả hành vi lầm lỗi khôn ngừa . Sấp mình cúi lạy xin thưa (lạy) Ơn trên Từ Phụ

Kinh Khi Về

1

(Giọng Nam Xuân) Cảm tạ ơn trên đầu dìu đỡ , Từ khi đi khi trở lộn về . Đặng xong phận sự mọi bề , Tâm tu lại vững chẳng