Kinh Giải Oan

Kinh Giải Oan

(Giọng Nam Xuân)

Vòng xây chuyển vong hồn tấn hóa ,

Nương xác thân hiệp ngã Càn Khôn.

Bước đường sanh tử đã chồn ,

Oan oan nghiệt nghiệt dập dồn trái căn .

Luật Nhơn quả để răn thánh đức ,

Cửa luân hồi nhắc bực cao siêu .

Dầu chẳng phải mực Thiên điều ,

Cũng quyền tự chủ dắt dìu thiện lương .

Giòng khổ hải hễ thường chìm đắm ,

Mùi đau thương đã thấm chơn linh .

Dây oan xe chặt buộc mình ,

Nhớp nhơ lục dục thất tình nhiễm thân .

Chịu ô trược chơn thần nặng trịu ,

Mảnh hình hài biếng biểu lương tâm .

Phong trần quen thú cung âm ,

Cảnh thăng ngớ ngẩn lạc lầm Phong đô .

Khối trái chủ nhẫn lo vay trả ,

Mới gầy nên nhân quả nợ Đời .

Rảnh mình đâu đặng thảnh thơi ,

Thiên cung lỡ lối chơi vơi cõi trần .

May đặng gặp hồng ân chan rưới ,

Giải trái oan sạch tội tiền khiên .

Đóng địa ngục, mở tầng Thiên ,

Khai đường Cực Lạc, dẫn miền Tây Phương .

Nhập Thánh thể dò đường cựu vị ,

Noi chơn truyền khử quỉ trừ ma .

Huệ quang chiếu thấu chánh tà ,

Chèo thuyền Bát Nhã Ngân hà độ sanh .

Cứ noi bóng Chí Linh, soi bước ,

Gội mê đồ tắm nước Ma Ha .

Liên đài may nở thêm hoa ,

LÃO ĐAM cũng biết, THÍCH GIÀ cũng quen .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>