Kinh Tứ Thời Nhựt Tụng dẫn giải

Lời nhà xuất bản

Ðể đáp lại sự ủng hộ nồng nhiệt của quý độc giả bốn phương, nên chúng tôi luôn luôn sưu tầm những tài liệu quí báu của những Bậc Tiền Bối, mà từ lâu dường như bị bỏ quên, hoặc thất lạc hầu cống hiến quý vị.

Nhận thấy Kinh Sách trong nền Ðại Ðạo và nhất là Kinh Tứ Thời Nhựt Tụng dùng toàn Hán Văn, nên chúng tôi không ngại khổ nhọc sưu tầm tài liệu để làm thành quyển sách nhỏ này, mong sẽ được giúp ích phần nào ý nghĩa từng câu kinh, đối với những vị muốn tìm hiểu.

Bởi thế, quyển sách này chúng tôi không giữ bản quyền mà chỉ mong sau này, hiến nguyên tài liệu vào tủ sách Hội Thánh và chắc chắn đến khi đó sẽ được chấn chỉnh hoàn mỹ hơn.

Chúng tôi thành thật tri ân những vị đã giúp chúng tôi tài liệu, và mong sẽ được chỉ bảo thêm những gì còn khuyết điểm.

Kính đề!

Nhà xuất bản MINH TÂM

Xin bấm vào các đường dẫn phía dưới đây để đọc hay tải về máy nhà :

“Kinh Tứ Thời Nhựt Tụng dẫn giải”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>